Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

MULTIDISCIPLINARNA STRUČNA WEB KONFERENCIJA “Sa BCM do unaprijeđenja zdravlja pacijenata”