Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

1. internacionalni skup o tromboprofilaksi u atrijalnoj fibrilaciji

Poštovani,

1. internacionalni skup o tromboprofilaksi u atrijalnoj fibrilaciji

U organizaciji Serbian Atrial Fibrillation Society (SAFA), u Beogradu je od 19.-20.09.2014.g. održan 1. internacionalni skup o tromboprofilaksi u atrijalnoj fibrilaciji. Tokom skupa održan je sastanak na kome se govorilo o formiranju Balkanskog registra za AF. Na sastanku je ispred Udruženja kardiologa BiH prisustvovala Mr.med.sc. dr Daniela Lončar. Dogovoreno je da će registri za navedeni projekat biti poslati elektronskim putem u narednih 15-tak dana. Istraživanje je osmišljeno kao prospektivno, da se sakupe podaci o pacijentima sa atrijalnom fibrilacijom koji se javljaju u medicinske ustanove primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Vrijeme potrebno za unošenje podataka za jednog pacijenta iznosilo bi 10-15 min. Istraživanje bi trajalno (od 15 dana do 2 mjeseca) u zavisnosti od broja prikupljenih podataka.

Pozivam sve ljekare članove Udruženja kardiologa BiH koji žele učestvovati u formiranju Balkanskog registra za AF da se prijave, kako bi blagovremeno dobili informacije o samom registru. Prijave se vrše na email adresu Mr.med.sc. dr Daniele Lončar: danielamati@yahoo.com; koja će koordinirati sve Kliničke centre, Kantonale i Opšte bolnice te davati potrebne dalje informacije vezane za istraživanje.