Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

FH je skraćenica za familijarnu hiperholesterolemiju. To je nasljedni poremećaj koji uzrokuje visoke nivoe holesterola u krvi, što dovodi do agresivnog i preranog kardiovaskularnog oboljenja, kao što je srčani infarkt ili moždani udar.

Procjenjuje se da 1 u 200-500 ljudi, odnosno između 14 i 34 miliona ljudi u svijetu imaju ovaj poremećaj. Pojedinci s FH imaju 20 puta veći rizik od bolesti srca. Kako je poremećaj nasljedan, kada se pronadje jedan član porodice sa visokim LDL i holesterolom, ostali članovi porodice bi trebali biti testirani . Prvu osobu sa FH koju nadjemo u porodici zovemo index slučaj.

Nakon uspostavljene dijagnoze FH može biti liječena , a rizik od ozbiljnih problema srca se može smanjiti uzimanjem lijekova za snižavanje holesterola u krvi.