05/01/2017

Radna grupa za bazična istraživanja

Bažična istraživanja u kardiologiji (BIk)

Radna grupa pri UKBiH, Bazična istraživanja u kardiologiji (BIk) spaja zajedno bazične naučnike i kliničare s različitom naučnom pozadinom, uključujući celularne, molekularne i razvojne biologe, genetičare, biohemičare, biofizičare, kardiologe, patologe, morfologe i farmakologe. Multidisciplinarna struktura predstavlja idealan pristup kardiovaskularnim bolestima, bile one nasljedne ili stečene. Radna grupa povezuje aktivnu grupu bazičnih naučnika i kliničara, koji bi zajedno istraživali u poljima kardiovaskularnog razvoja, anatomije i patologije, sa posebnim nagalskom na celularne, molekularne i genetičke razvojne mehanizme u svrhu novih terapeutsikh ciljeva i tretiranja pacijenata sa srčanim bolestima.

Misija ove grupe je da napravi prirodni forum koji će ekspresirati bazićne nauke u kardiovaskularnoj medicini u BiH i sa vizijom promoviranja i učestvovanja bazičnih naučnika na kongresima, povečavajući prevođenje bazičnih istraživanja u kliničke aplikacije kardiovaskularnih polja. Glavni cilj grupe je promovisanje istraživanja u bazičnim naukama u kardiologiji i pospješivanje veza između kliničke medicine i laboratorijskog istraživanja.

Aktivnosti grupe su sljedeće:

- Uska saradnja sa ostalim radnim grupama UKuBiH.
- Promoviranje razumjevanja nasljednosti bolesti.
- Učestvovanje u naučnim aktivnostima radne grupe – edukacija i istraživanje na nivou BiH ,EU i svijeta.
- Praćenje razvoja novih istraživanja na celularnom, molekularnom i genetičkom nivou.
- Praćenje razvoja novih ciljeva u dijagnostici i liječenju bolesti na molekulrnom nivou.
- Učestvovanje na senimarima, simpozijumima i konferencijama na lokalnom i internacionalnom nivou.

BIk kao radna grupa spaja sve aspekte povezane sa fiziologijom i patologijom strukture i funkcije srca i kardiovaskularnog sistema, uključujući njihovu regulaciju neuronalnog i humoralnog mehanizma. S toga, radna grupa BIk poziva sve zainteresovane kolege da se uključe u rad grupe i doprinesu u nastavku razvoja istraživanja u svim aspektima kardiologije.

Dobro došli.
Prof. dr sc. Samra Međedović