Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

XXXIV stručni sastanak UKuBiH

Poštovani članovi UKuBiH,
Obavještavamo Vas da Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini i Radna grupa za prevenciju kardiovaskularnih bolesti UKuBiH organizuju XXXIV stručni sastanak, koji će se održati 03. oktobra u Tuzli, hotel ”Tuzla”. Tema stručnog sastanka je „Prevencija kardiovaskularnih oboljenja“.
Pozivamo Vas da Vaše radove šaljete do 30.09.2015. godine putem e-maila na adresu: zumreta.kusljugic@ukctuzla.ba

Tokom stručnog sastanka održat će se workshop na temu Prevencija kardiovaskularnih oboljenja – uz edukaciju doktora i medicinskih sestara u primjeni Heartscore-a u procjeni 10-godišnjeg fatalnog kardiovaskularnog događaja, RG za Prevenciju kardiovaskularnih oboljenja.

Workshop će se održati u saradnji sa službom porodične medicine JZNU Dom Zdravlja “dr. Mustafa Šehović” i JZU UKC Tuzla. Voditelji workshopa su Prim. Prof. dr. Azijada Beganlić, šef edukativnog centra Porodične medicine JZNU Dom Zdravlja “dr. Mustafa Šehović” i dipl. med. tehn. Mirza Jahić, Pomoćnik Direktora za sestrinstvo.

Cilj workshop je educirati što više ljekara, med. sestara u primjeni HeartScore-a, a sa ciljem smanjenja kardiovaskularnog rizika.

Prisustvo će biti bodovano od strane Ljekarske komore TK.

S poštovanjem,

Prof. dr Zumreta Kušljugić
Predsjednik Udruženja kardiologa u BiH