Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

SVJETSKI DAN SRCA

Prevencija kardiovaskularnih bolesti (CVB) se definise kao koordinisani skup akcija na nivou populacije ili ciljne grupe, koji ima za cilj da eliminiše ili minimalizuje uticaj kardiovaskularnih bolesti i sa njima povezanih poteškoća. CVB predstavljaju vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta, uprkos poboljšanom ishodu. Mortalitet od koronarne bolesti (CAB) je opao od osamdesetih godina, naročito u visoko zahvaćenim područjima. U mnogim evropskim državama stope CAB su sada manje od polovine nego što su bile ranih osamdesetih zahvaljujući preventivnim merama kao što je prevencija I zakon o pušenju. Ipak, različitost među državama perzistira i mnogi rizikofaktori, naročito gojaznost i dijabetes mellitus, značajno su u porastu. Ako bi prevencija bila primenjena prema instrukcijama, značajno bi se redukovale prevalence CVB. Prevencija bi trebala biti usmerena na generalnu populaciju u vidu promocije zdravih životnih navika i na individualnom nivou t.j. kod osoba sa umerenim i visokim rizikom od CVB i pacijenata sa dokazanom CVB, eliminisanjem nezdravog životnog stila (npr. nekvalitetne ishrane, fizičke neaktivnosti, pušenja) i optimalizacijom riziko faktora. Efektivnost prevencije se ogleda u eliminisanju štetnih životnih navika kojim se može prevenirati čak 80 % CVD i 40 % malignih tumora (ESC preporuke).

Obilježavanje svjetskog Dana srca svakako treba biti podsjetnik za sve zdravstvene profesionalce da svojim radom i adekvatim preventivnim mjerama doprinosimo sveobuhvatnom osiguranju kvaliteta života I dugovječnosti svih naših građana.

Svim članovima UKuBiH čestitamo “Svjetski Dan srca

UDRUŽENJE KARDIOLOGA U BiH