Simpozij COVID-19i kardiovaskularne komplikacije – Preliminarni program

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete online Simpozijumu kardiologa BiH sa međunarodnim učešćem na temu:

COVID-19 i kardiovaskularne komplikacije