Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Revizija i verifikacija članstva UKuBiH

Poštovani,

Na sljedećim linkovima ćete pronaci spisak članova koji su platili članarinu za UKuBIH i ESC za 2016. godinu, kao i spisak članova koji nisu uplatili članarinu za 2016. godinu.
UKuBIH će vršiti reviziju i verifikaciju članstva 28.01.2017. godine od 09:30-10:00 za 2017. godinu, a time i ESC i WHF u hotelu Hills u Sarajevu, kada se održava Skupština UKuBIH i Simpozij o arterijskoj hipertenziji sa međunarodnim učešćem.

Prema članu 28. i 29. Statuta UKuBIH dužni ste učestvovati na završnom skupu, kao i potvrditi svoj dolazak svoj dolazak (potrebu za noćenjem), eventualno opravdati izostanak (napisati obrazloženje) tehničkom sekretaru Mirsadu Selimoviću na mail: selimovic_mirsad@hotmail.com ili na tel: ‎061 875 677.

Predsjedništvo UKuBIH

Članovi koji nisu uplatili članarinu

Članovi koji su uplatili članarinu