Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Radionica na samitu srčane slabosti ( HF) u Krakovu

U Krakowu je početkom novembra 2017 (4,5.11.2017) održanWorkshop o srčanoj slaboisti (HF) i sastanak nacionalnih pšredstavnika za HF (srčanu slabost), organiziran od strane Evropskog udruženja kardiologa (ESC) i HFA.

Na radionici (workshopu) je diskutovano o rutinskoj upotrebi BNP-a u dijagnostici HF, kao i o ulozi tima za HF koji čine ljekar porodične medicine, sestra specijalizirana za HF i kardiolog u liječenju i praćenju bolesnika sa HF. Diskutovano je o potrebi subspecijalizacija HF za kardiologe i sestre koje se uveliko provode u mnogim zemljama EU. Našu delagaciju na workshopu su predstavljali dr. E. Brkić, diplomirana med. Sestra Jasmina Huremović Šehanović i doc.dr. L. Dizdarević-hudić. Radionica je bila interaktivnog karaktera i svi sudionici su iznosili podatke relevantne za svoju zemlju.

Naredni dan doc.dr. L. Dizdarević je prisustvovala samitu HF na kojem je iz svake zemlje bio po jedna učesnik. Samitu je prisutvovao i premijer Poljske. Ukupno su bila 42 učesnika, ispred svakog je bila zastavica zemlje iz koje dolazi. Svi su imali priliku govoriti o mogućnosti provođenja Atlasa srčane slabosti/inuficijencije HF u našim zemljama i diskutovati o mogućnostima realizacije istog u narednom periodu. Istaknuto je da je kod nas zbog organizacije zdravstvenog sistema ne postoje unitarni statistički podaci i dobijeni su određeni savjeti i sugestije kako se eventualno može odgovorti na zadana pitanja (koja će biti upućena od strane ESC-a našem udruženju kardiologa).
Rečeno je da bi bilo poželjno u zemljama u kojima radimo nastojati realizirati subspecijalizacije srčane slabosti za sestre i ljekare.
Takođe je bilo govora o obilježavanju dana srčane slabosti u pojedinim zemljama, a neki od učesnika su dobili nagrade za inovativan pristup.

Doc. dr. L. Dizdarević-Hudić