Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Rad akademika V Kanjuha o COVID-19

Drage kolege, u prilogu Vam šaljem rad:

SARS-CoV-2 ® COVID-19 

ULOGA I DOPRINOS PATOLOGA U ISTRAŽIVANJU ETIO-PATOGENEZE I PATO-MORFOLOŠKOG SUPSTRATA BOLESTI (OBDUKCIJA, HISTOPATOLOGIJA I ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA)

Rad je napisan bilingvalno, tj. simultano na srpskom i engleskom jeziku. Autori su: V.Kanjuh, S.Kanjuh, M.Pušac. Rad je štampan u časopisu: Medici.com (Banjaluka, R.Srpska) 2020; XVII (99):66-75.
Rad je prilog Odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU opštim aktivnostima SANU u borbi protiv COVID-19.
Rad sam već poslao Predsedniku SANU i članovima Komisije za borbu protiv COVID-19 (N. M.Lalić, M.Čolić i G.Stanković).

Napominjem da je predsednik SANU akademik V.Kostić sa Komisijom SANU za borbu protiv COVID-19, stavio rad na zvanični Sajt SANU a sekretar Odeljenja medicinskih nauka akademik D.Micić saglasio se da se rad dostavi svim članovima Odeljenja.

S poštovanjem,

vaš akademik Vladimir Kanjuh

Kanjuh i sar. Covid-19.PDF