Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Prisustvo na sastancima

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve članove UKuBiH da je donesena odluka Predsjedništva i UO UKBiH da članovi koji u tekućoj godini ne prisustvuju na 2 Stručna sastanka sami plaćaju za slijedeću godinu članarinu ESC-a.
Ako se izostanci nastave i angažiranost članova kroz RG izostane, predsjedništvo će donijeti odluku o njihovom statusu i članstva u Udruzenja kao i o pravu glasanja.

Predsjedništvo UKuBiH