Održan XXXVII Stručni sastanak UKuBIH

Poštovani članovi UKuBiH, obavještavamo vas da je Stručni sastanak UKuBiH, pod nazivom »NOVINE U DIJAGNOSTICI I TRETMANU SRČANE SLABOSTI«, održan u Tuzli, hotel Tuzla, 20.05.2017, gdje je preko 70 učesnika uzelo aktivno učešće u radu.

»Novine u tretmanu srčane slabosti« je bila tema Kardiološkog sastanka Udruženja kardiologa u BiH  održanog u Tuzli 20.05.2017. godine.  Sastanak je okupio eminentne stručnjake iz oblasti kardiologije u BiH koji su razmijenili nova naučna saznanja i iskustva. Na sastanku su prezentovane nove europske i američke smjernice u liječenju srčane slabosti, te prenesene novine Stručnog kardiološkog skupa »Heart failure 2017« u organizaciji Europskog kardiološkog udruženja, koji se održao u Parizu u aprilu 2017. godine. Dijagnostilka i terapijski algoritam je prezentovan auditorijumu sa naglaskom na  primjenu istih u kliničkoj praksi u BiH .

Srčana slabost, zatajenje, popuštanje ili insuficijencija je nesposobnost srca da omogući adekvatnu opskrbu tkiva kisikom i hranjivim materijama. Posljedica je brojnih primarnih i sekundarnih bolesti koje dovode do oštećenja funkcije srca kao pumpe i do smanjene rastegljivosti srca.

Srčano zatajenje se u prvom redu liječi lijekovima uz provođenje općih mjera i liječenje osnovne bolesti koja je dovela do zatajenja srca (arterijska hipertenzija, koronarna bolest, bolesti srčanih zalistaka i dr.). Dodatna mogućnost liječenja je ugradnja uređaja sličnih elektrostimulatoru srca koji mogu djelomično poboljšati srčanu funkciju i prekinuti zloćudne poremećaje ritma. U krajnjoj fazi bolesti dolazi u obzir transplantacija srca.

Prema smjernicama Europskog kardiološkog udruženja (ESC) za dijagnozu i liječenje akutnog i hroničnog srčanog zatajenja prevalenca hroničnog srčanog zatajenja u razvijenim zemljama se procjenjuje na 1-2% odraslog stanovništva, te raste na ≥10% kod starije populacije, dobi iznad 70 godina.

Naime, tokom 2016. godine napravljan je revolucionarni iskorak u području srčane slabosti, kao jedne od značajnih bolesti današnjeg doba obzirom na visoki globalni mortalitet i morbiditet. Nakon više decenija u terapijskom algoritmu liječenja srčane slabosti se pojavljuje se novi  lijek Entresto koji pripada skupini ARNI. Entresto je pokazao efikasnost u smanjenju stope kardiovaskularne smrtnosti i hospitalizacija kod pacijenata sa sistolnim srčanim zatajenjem u odnosu na već postojeće lijekove koji se koriste u tretmanu ovog oboljenja. Nakon održanih predavanja o kliničkim podacima za lijek Entresto i ranom uvrštavanju lijeka u svjetske vodiće, prisutni su imali priliku razmijeniti svoja dosadašnja klinička iskustva i istakli prednosti liječenja srčanog zatajenja lijekom Entresto kako bi se smanjio broj ukupnih hospitalizacija i smrtnost.

Obzirom na veliki broj oboljelih od srčanog zatajenja u BiH, pozitivan iskorak je napravljen i za naše pacijente, te će lijek Entresto biti dostupan u ovoj godini i na području Bosne i Hercegovine.

Generalni sekretar UKuBiH

Elnur Smajić