Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Najnovije vijesti/obavještenja

Poštovani članovi UKuBiH !

 

    1. Obavještavamo vas da će UKuBiH organizovati Stručni sastanak na temu Srčana slabost koji će se održati 08.06.2019. godine u Tešnju u Hotel-Villa Ukus Tešanj. Molimo sve članove UKuBiH kao i drugih grana medicine da svoje radove prijave do 15.05 2019 godine kod doc. dr. Larise Dizdarević Hudić na mail: ldhudic@gmail.com
    2. U periodu septembar-oktobar radna grupa za ehokardiografiju UKuBiH na čelu sa prof. Nabil Naser organizovat će međunarodni simpozij iz oblasti eho-kardiografije. Svi članovi zainteresovani mogu poslati svoje radove do 15.08.2019 godine na mail: nabil@bih.net.ba
    3. U periodu septembar/oktobar Radna grupa za hipertenziju na čelu sa prof. Šekibom Sokolović organizovat će skup na temu Plućna hipertenzija. Svi zainteresovani kandidati trebaju poslati radove do 15.08.2019.godine na mail: sokolovic@bih.net.ba
    4. U periodu novembar/decembar Radna grupa za interventnu kardiologiju održat će svoj tradicionalni BIS. Rok prijave radova je do 15.11.2019.godine. Predsjednik radne grupe za interv. Kardiologiju prim.dr.Ibrahim Terzić, mail: terzic@bhsrce.ba
    5. Pozivamo sve zainteresovane članove za edukacije, samostalno kreiranje edukacija ( radionice i sl. sa farmaceutskim kućama ) da se jave predsjednici UKuBiH prof. Zumreti Kušljugić dana: 13.04. 2019 u sjedištu UKuBiH u Kući srca u Sarajevu od 10 do 13 h. Ili na broj tel: 061/146-571.

 

NAPOMENA ZA ČLANOVE UKuBiH: Pozivamo sve članove koji nisu izvršili obavezu uplate članarine za 2019 godinu da to učine do sjednice UO UKuBiH zakazane za : 25.04. 2019. godine.

Nakon verifikovanja članstva na sjednici UO, članovi koji ne budu uplatili članarinu i ne budu registrovani neće moći učestvovati o u donošenju odluka predviđenih Statutom UKuBiH.

 

Tehnički sekretar UKuBiH

Mirsad Selimović

 

Tuzla, 08.04.2019. godine