Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

Grant za dvogodišnju edukaciju Uni Pajić

Poštovani članovi UKuBiH,

Zadovoljstvo nam je obavjestiti vas da je Una Pajić dobila edukaciju od ESC-a koju finansijski pokriva ESC i farmaceutska kuća Servier.

Una je zajedno sa 8 mladih članova UKuBiH aplicirala za edukaciju iz invazivne kardiologije. Prof. Vardas i Prof. Pinto su me obavijestili da su njene reference najbolje i da je ona kandidat za dvogodišnju edukaciju pod pokroviteljstvom ESCa.

U ime Upravnog odbora, Predsjednika radnih grupa UKuBiH, čestitamo Uni pajić na grantu za dvogodišnju edukaciju.

Ovaj grant je rezultat dugogodišnjeg i mukotrpnog rada menadžmenta UkuBiH.

UKuBiH će uvijek stojati na raspolaganju i traženju novih edukacija za radnu grupu mladih kardiologa UKuBiH.

Čestitke Uni Pajić i nadamo se da će ovo biti podstrek za sve mlade da se prijavljuju na grantove koje objavljujemo na stranici UKuBiH.

Predsjednik UKuBiH

Prof. Zumreta Kušljugić