Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

FH WEEK 2019- podizanje svijesti o FH

Poštovani članovi  UKuBiH,

U periodu od 23.-29-09-2019 se obilježava sedmica familijarne hiperholesterolemije (FH Week 2019). Familijarna hiperholesterolemija i dalje predstavlja ozbiljan svjetski zdravstveni problem. Diljem svijeta, jedan od 200-500 stanovnika ima FH koja je neprepoznata ili neadekvatno tretirana. Posljedica ovog oboljenja je preuranjena ateroskleroza i kardiovaskularna zbivanja koja su mogu spriječiti ali zahtjeva efikasnu incijativu za ukazivanjem na trenutni problem i smanjenjem posljedica oboljenja. Prema dosadašnjim istraživanjima, svaki minut se rodi jedna beba sa FH. U 2015. godini EAS je formiralo kolaboraciju FH studija ( EAS FHSC) koja je obuhvatila istraživače iz 69 zemalja diljem svijeta  sa preko 61000 slučajeva koji su uklljučeni u FHSC registar ( uključujući preko 8500 djece). Tokom protekle godine, EAS je formirao savez sa ostalim FH udruženjima kao dio strategije podizanja svijesti. Time će povezati grupu pacijenata sa ekspertima i ustanoviti najbolji pristup globalno, što će na kraju omogućiti rano otkrivanje pacijenata sa FH i lakši put do adekvatnog tretmana.

FH Week 2019 je kampanja koja želi podići svijest o FH, pružiti bolje razumjevanje i naglasiti potrebu za adekvatnim liječenjem u svrhu poboljšanja života naših pacijenata.

Sve o familijarnoj hiperholesterolemiji (FH) i novim saznanjima, moći ćete pronaći na stranici europskog udruženja ateroskleroze (EAS). Ostale mogućnosti koje pruža EAS putem članaka, webinara, naprednih kurseva moći ćete naći u slijedećem linku.