Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

ESC vodič za dijagnozu i tretman kardiovaskularnih bolesti tokom COVID-19 pandemije

Poštovani!

Dana 21.04.2020 godine Evropsko Udruženje Kardiologa (ESC) je objavilo vodič za dijagnozu i tretman kardiovaskularnih bolesti tokom COVID-19 pandemije.

Originalni naslov glasi: ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic.

 

Link za pretraživanje ESC vodiča: 

https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance

Vodič sadrži sljedeća poglavlja:

1. Uvod.  

2. Epidemiologija.

3. Patofiziologija – Mehanizam bolesti u vezi sa kardiovaskularnim sistemom.  

4. Strategije za dijagnosticiranje SARS-CoV-2.  

5. Zaštitne mjere za zdravstvene radnike i pacijente na kardiologiji

6. Trijažni sistemi (reorganizacija i preraspodjela).

7. Dijagnoza kardiovaskularnih stanja u bolesnika sa COVID-19.

8. Kategorizacija emergency/urgency invazivnih procedura.

9. Putevi upravljanja i liječenja.

10. Liječenje infekcije SARS-CoV-2.

11. Informacije za pacijenta.

12. Saradnici.

13. Lista slika.

14. Lista tabela.

15. Reference.

 

Prof. dr. Nabil Naser