EKG U PRAKSI – najava

RADNA GRUPA "MLADI KARDIOLOZI"
UDRUŽENJA KARDIOLOGA BIH ORGANIZUJE:
KONTINUIRANU KARDIOLOŠKU EDUKACIJU

EKG U PRAKSI

DECEMBAR 04.2021 | 09:00H KUĆA SRCA ŠTROSMAJEROVA BR.6 SARAJEVO

VODITELJ: MILAN GLUHOVIĆ, MIRSAD SELIMOVIĆ
POD MENTORSTVOM: ZUMRETA KUŠLJUGIĆ,ŠEKIB SOKOLOVIĆ, ELNUR SMAJIĆ

 

Kontakt osoba za Školu EKG: Milan Gluhović - 061 965 756