Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

RADNA GRUPA "MLADI KARDIOLOZI"
UDRUŽENJA KARDIOLOGA BIH ORGANIZUJE:
KONTINUIRANU KARDIOLOŠKU EDUKACIJU

ŠKOLA "EKG U PRAKSI"

DECEMBAR 04.2021 | 09:00H KUĆA SRCA ŠTROSMAJEROVA BR.6 SARAJEVO

I ONLINE PREKO ZOOM PLATFORME

VODITELJI: MILAN GLUHOVIĆ, MIRSAD SELIMOVIĆ
ORGANIZACIONI ODBOR: ZUMRETA KUŠLJUGIĆ,ŠEKIB SOKOLOVIĆ, ELNUR SMAJIĆ, MUGDIM BAJRIĆ

EKG U SVAKODNEVNOJ KLINIČKOJ PRAKSI, EKG - MONITORING, ASPEKTI UPOTREBE DEFIBRILATORA