Udruženje kardiologa u BiH

web stranica udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini

COVID-19 i upotreba ACE-inhibitora i ARB

S obzirom na veliki broj informacija o mogućoj interakciji koronavirusa (Coronavirus disease 2019; COVID-19) i inhibitora angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE-inhibitora), kao i blokatora angiotenzin II receptora (eng. angiotensin II receptor blockers – ARB), Internacionalno udruženje za hipertenziju (eng. International Society of Hypertension) je dalo
svoj stav.

Navode da za sada nema dokaza koji bi podržali isključenje iz terapije navedenih farmakoloških supstanci, niti da pomenuto isključenje može biti prevencija ili tretman COVID-19 infekcije. ACE-inhibitori, kao i ARB, nemaju efekat na ishod zaraženih koronavirusom.

Nema dokaza da hipertoničari, odnosno oni koji su tretirani ACE-inhibitorima ili ARB-om predstavljaju rizičnu skupinu za infekciju COVID-19. Epidemiološke podatke da je hipertenzija najčešći komorbiditet kod zaraženih treba uzimati ipak sa rezervom, jer su oboljeli najčešće
iznad 60 godine starosti, što je i najzastupljenija dobna skupina kod pacijenata sa dijagnozom arterijske hipertenzije.

Zaključak je da se upotreba ACE-inhibitora i ARB treba nastaviti, bez razmišljanja o eventualnoj COVID-19 infekciji.

Istog stava su i Evropsko udruženje kardiologa (eng. European Society of Cardiology), kao i Evropsko udruženje za hipertenziju (eng. European Society of Hypertension).

Pomenuta udruženja, kao i Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini, će o svim novim saznanjima o pomenutoj tematici pravovremeno obavijestiti stručnu javnost.

27.03.2020.

Prof.dr. Zumreta Kušljugić
mr.sci.dr. Edin Begić