UDRUŽENJE KARDIOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE KARDIOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI UDRUŽENJE KARDIOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI

UDRUŽENJE KARDIOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI

UDRUŽENJE KARDIOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI

UDRUŽENJE KARDIOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI

Poštovani članovi udruženja,

u nastavku ćete pronaći kriterij za preporuku od strane UKBiH za naziv subspecijalista kardiolog (odnosno potrebnu dokumentaciju):

1. Molba Udruzenju za preporuku sa osnovnim podacima

2. U molbi kandidat da da izjavu da radi kao kardiolog i koliko godina te koje dijagnostike obavlja i izjavu da zadovoljava kriterije Ministarstva za dodjelu naziva Kardiolog uz potrebu za nasom preporukom

3. Navesti ucesce na Kardioloskim Kongresima BiH, Simpozijumima i ucesce sa i bez radova.

4. Dokumentaciju dostaviti Prof.dr. Sekibu Sokolovicu odnosno tehnickom sekretaru Tahani Ramovic.

BALKAN countries snap-shot survey on the management of Atrial Fibrillation – BALKAN-AF snap shot surveyje opservaciona, multicentrična, multinacionalna studija preseka o lečenju atrijalne fibrilacije (AF),koja za cilj ima sticanje uvida u pristup lečenju AF u zemljama Balkana.

BALKAN-AF studiju organizuje Udruženje atrijalne fibrilacije Srbije (Serbian Atrial Fibrillation Society - SAFA) i poziva sve zainteresovane istraživače iz balkanskih zemalja da uzmu učešće u ovom projektu. Potvrđeno je da će u studiji učestvovati (pored Srbije): Rumunija, Bugarska, Makedonija, Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.

Opservacioni multinacionalni karakter istraživanja nesumnjivo će omogućiti niz dragocenih uvida u kliničku praksu u zemljama Balkana u odnosu na lečenje AF, a ovako dobijeni podaci svakako će olakšati svakoj od zemalja učesnica da unapredi pristup dijagnostici i lečenju AF.

Ova strudija je isključivo opservacionog karaktera i zasniva se na dobrovoljnom učešću pacijenata koji daju svoj pisani, informisani pristanak, nakon odobrenja studije od strane lokalnih etičkih odbora. Predviđeno je da se studija istovremeno sprovede u svim zemljama učesnicama, da traje do 4 nedelje i da se za to vreme prikupe i unesu u elektronsku bazu podaci o konsekutivnim pacijentima sa AF koji su pregledani i/ili hospitalizovani u centrima koji učestvuju u studiji.

Unos podataka u elektronsku bazu će biti omogućen posredstvom elektronskog upitnika (electronic case report form - eCRF) koji će biti dostupan na web-stranici SAFA-e, a kome će svi istraživači moći da pristupe preko svog naloga (username i password). U studiji će se prikupljati podaci koji se odnose na običajenu dijagnostiku i lečenje AF (podaci o AF i pratećim komorbiditetima, fizikalni nalaz, EKG, biohemijske analize, ehokardiogram, i sl.), bez dodatnih specifičnih dijagnostičkih ili terapijskih postupaka koji bi uticali na proces rada ili troškove lečenja.

Predviđeno je da se na osnovu stečenih podataka publikuje nekoliko naučnih radova. Prilikom publikacije radova, kao autori se navode svi članovi Odbora BALKAN-AF studije,koji čine nacionalni koordinatori (po jedan iz svake zemlje) i eksterni ekspert iz oblasti AF profesor Gregory Y.H. Lip, kao i još po jedan lekar iz svake zemlje učesnice koji se posebno istakao u realizaciji tog rada (prema odluci nacionalnog koordinatora te zemlje). Imena ovih autora biće navedena ispod naziva rada. Imena svih ostalih istraživača koji su učestvovali u BALKAN AF-u će biti navedena u Apendiksu rada i biće povezana sa nazivom rada u Medline (Pubmed) bazi podataka. Nacionalni koordinatori će po završetku studije dobiti sve prikupljene podatke za svoju zemlju i naknadno mogu da samostalno publikuju radove na osnovu tih podataka, navodeći članove Odbora BALKAN-AF Studije u Appendiksu. Isti princip će važiti za sve zemlje učesnice i za sve publikacije iz BALKAN-AF studije.

Zaključci telekonferencije održane 14.09.2014. u vezi sa BiH:

  • Potrebno je da se u istraživanje uključi bar još 1 univerzitetski centar (Sarajevo i/ ili Mostar)
  • Potrebno je da učestvuju 2 ili više ne-univerzitetske bolnice
  • Potrebno je da učestvuju 2 ili više domova zdravlja (bar 1 treba da bude van glavnog grada)
  • Učešće privatnih zdravstvenih ustanova je moguće ali je potrebno da se definiše kom nivou zdravstvene zaštite pripadaju (primarni, ne-univerzitetska bolnica...)
  • Potrebno je imenovati nacionalnog ko-ordinatora studije.
  • Nakon definisanja cenatra koji učestvuju u studiji, potrebno je napraviti spisak istraživača po centrima (i gradovima gde su centri). Dostaviti spisak istraživača kako bi dobili username i password za pristup elektronskom upitniku (eCRF) preko koga se unose podaci za pacijente.
  • dr Danijela Loncar ce biti na standu UKBIH i primati prijave svih zainteresovanih za rad u formiranju Balkanskog registra za FA.
srijeda, 15 Oktobar 2014 09:04

XXXII Strucni sastanak

Autor

Poštovani članovi Udruženja kardiologa u BiH,

U prilogu je program XXXII stručnog sastanka UKuBiH koji će se održati u subotu, 18. oktobra 2014. u hotelu "Terme" Ilidža.

 

Također,

u attachmentu možete pronaći i dnevni red, kao i zapisnik sa XXXI. sjednice sastanka održanog u Bihaću.

NAPOMENA: Za pregled Dnenog reda i zapisnika morate imati lokalno instaliran Adobe Acrobate Reader.

 Zapisnik

View the embedded image gallery online at:
http://ukbih.com/index.php/bs/#sigFreeId53cdf6124b

petak, 26 Septembar 2014 12:59

Subspecijalizacije

Autor

OBAVJEŠTENJE ZA SVE ČLANOVE

Došlo je do izmjena u Zakonu Federalnog ministarstva BIH u Pravilniku za dodjelu zvanja subspecijaliste, odnosno priznavanje subspecijalizacije, ako su ispunjeni slijedeći  uslovi. (Službene novine federacije BIH, 02. 07. 2014.; Član 34 a. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije)

1. dokaz o statusu specijaliste,
2. najmanje 15 god. specijalističkog staža,
3.dokaz o dodjeljenom zvanju primarius,
4.dokaz da su primjenjivali procedure, određene subspecijalizacije za koju apliciraju, u trajanju od najmanje 10 god. izdato od šefa organizacione jedinice odnosno udruženja subspecijalista koje je formirano za onu grupu subspecijalizacije za koju se aplicira.
5. pozitivno mišljenje predsjednika  Udruženja subspecijalista koje je formirano za onu granu subspecijaliszacije za koju apliciraju, i to ukoliko je navedeno udruženje formirano.
6. dokaz o objavljenim stručnim radovima.
 
UKuBiH ce formirati komisiju koja ce razmatrati svaki pojedinacni slucaj i donijeti kriterije za davanje pozitivnog misljenja, a na osnovu angazmana i ucesca u UKuBiH.
 
Prof. Zumreta Kušljugić

Poštovani,

1. internacionalni skup o tromboprofilaksi u atrijalnoj fibrilaciji

U organizaciji Serbian Atrial Fibrillation Society (SAFA), u Beogradu je od 19.-20.09.2014.g. održan 1. internacionalni skup o tromboprofilaksi u atrijalnoj fibrilaciji. Tokom skupa održan je sastanak na kome se govorilo o formiranju Balkanskog registra za AF. Na sastanku je ispred Udruženja kardiologa BiH prisustvovala Mr.med.sc. dr Daniela Lončar. Dogovoreno je da će registri za navedeni projekat biti poslati elektronskim putem u narednih 15-tak dana. Istraživanje je osmišljeno kao prospektivno, da se sakupe podaci o pacijentima sa atrijalnom fibrilacijom koji se javljaju u medicinske ustanove primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Vrijeme potrebno za unošenje podataka za jednog pacijenta iznosilo bi 10-15 min. Istraživanje bi trajalno (od 15 dana do 2 mjeseca) u zavisnosti od broja prikupljenih podataka.

Pozivam sve ljekare članove Udruženja kardiologa BiH koji žele učestvovati u formiranju Balkanskog registra za AF da se prijave, kako bi blagovremeno dobili informacije o samom registru. Prijave se vrše na email adresu Mr.med.sc. dr Daniele Lončar: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ; koja će koordinirati sve Kliničke centre, Kantonale i Opšte bolnice te davati potrebne dalje informacije vezane za istraživanje.

 

Tuzla, 23.09.2014.g.

Prof.dr.med.sc. Zumreta Kušljugić

petak, 12 Septembar 2014 12:21

ROMANIAN CONGRESS OF CARDIOLOGY 2014 - INVITATION

Autor

Poštovani članovi UKuBiH,

u nastavku ćete pronaći pozivnicu od Rumunskog udruženja kariologa. Ukoliko ste zainteresovani za prijavu, molim vas da svu dalju korespodenciju vršite putem maila Tahani Ramović.

Dear Professor Kušljugić,
Regional cooperation and better knowledge of each other’s work and difficulties is vital for countries in Central-Eastern Europe; it is one of the priorities of the Romanian Society of Cardiology.
This is why we are happy to invite young cardiologists from your country to join us for the 53rd National Congress of the Romanian Society of Cardiology which will be held in Sinaia, 2-4 October 2014.
We can offer free registration for 10 cardiologists under 36 years from your country. We can also suggest cheap accommodation and provide travel facilities in Romania.
Beside science they may join an interesting social programme , make trips to marvellous Carpathians landscape, Peles and Dracula Castels and much more.
Some sessions will be held entirely in English , due to our more than 40 foreign guests; even if the others will be spoken in Romanian , slides are compulsory in English- so understandable for everybody.
We would appreciate ( if agreed by your Board) to have this offer posted on your website.
Of course, it would be wonderful if similar facilities could become available for young Romanian cardiologists at your congresses.
Best wishes,
I. M. Coman, M. D. , Ph.D., FESC
President of Romanian Society of Cardiology


ROMANIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
Office Address:
63 Avrig Street,
021578 Bucharest - Romania
Tel: +4021 250 5086 / 2505087
Fax: +4021 250 0100
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Website: http://www.cardioportal.ro/

četvrtak, 21 Avgust 2014 10:27

XXXII stručni sastanak UKuBiH

Autor

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini i Radna grupa za interventnu kardiologiju organizuju XXXII stručni sastanak koji će se održati 18. oktobra 2014. u Sarajevu. Stručni sastanak je posvećen interventnoj kardiologiji i primarnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji.


Pozivamo Vas da Vaše radove šaljete do 19. septembra 2014. godine putem e-maila na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

S poštovanjem,


Prof. dr Zumreta Kušljugić

Predsjednik UKuBiH

Prim.dr Ibrahim Terzić

Predsjednik RG za interventnu kardiologiju

Doc.dr Mehmed Kulić

Potpredsjednik RG za interventnu kardiologiju

10. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

6. do 9. studenoga 2014. Zagreb, hotel Westin

10. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

6. do 9. studenoga 2014. godine
Zagreb, hotel Westin

Prva obavijest - pdf (1.52 MB)

Kongresne web stranice - http://www.kardio-kongres2014.com 
Rok za prijavu sažetaka - 22. 9. 2014.

četvrtak, 31 Juli 2014 06:42

8th Belgian Heart Rhythm Meeting

Autor

8th Belgian Heart Rhythm Meeting, organiziran na inicijativu Belgian Heart Rhythm Asocijacije, bit će održan u Briselu 2. i 3. Oktobra 2014.

Detaljnan program i informacije možete pronaći na www.bhrm.be

 

Stranica 1 od 4
Scroll to top